Hitno ograničiti cijene goriva i hrane

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od tri dana uspostavi efikasan sistem registracije zainteresiranih građanki i građana za vakcinaciju.

Nakon kraće pauze zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH glasali su o predloženim mjerama za poboljšanje epidemiološke situacije u FBiH.

Klub SDP-a predložio je ukupno osam zaključaka. Podršku većine u Predstavničkom domu dobili su sljedeći:

- Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno donese odluku kojom će propisati utvrđivanje marže za naftne derivate. To će uraditi na način da se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propise maksimalna veleprodajna marža. Marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivat.

A privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivata propise maksimalna maloprodajna marža. U apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.

- Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno donese mjere neposredne kontrole cijena. I to osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih proizvoda kroz utvrđivanje maksimalnih marži na iste.

- Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže Vladi FBiH, Ministarstvu zdravstva FBiH i Kriznom štabu FBiH ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje koronavirusa u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta.

- Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od tri dana uspostavi efikasan sistem registracije zainteresiranih građanki i građana za vakcinaciju.

- Nalaže se Vladi FBiH da jednom sedmično izvještava Predstavnički dom Parlamenta FBiH o provedbi usvojenih zaključaka.

Naknadno je usvojen i zaključak zastupnica Naše stranke Amela Kuskunović. Ona je predložila da se zaduži Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravsto Federacije BiH da odmah naloži svim kantonalnim zavodima da se na listu apsolutnih prioriteta za imunizaciju "Pfrzer" vakcinom (iz kontigenta koji je stigao putem COVAX mehanizma). A na listi prioriteta po preporukama WHO, stave imunokompromitirani, dijalizni i transplantirani pacijenti.

Podršku nije dobio zaključak DF-a. Kojim se tražilo da Vlada FBiH da u komisiju - radnu grupu za nabavku vakcina uključi i predstavnika Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH. 

Međutim podršku je dobio zakjljučak DF-a kojim se traži da se 60 miliona KM hitno usmjeri prema zdravstvenim ustanovama uz uputu da se isti namjenski troši za nabavku lijekova i nedostajućih sredstava zaštite. 

Socijaldemokrati BiH predložili su da se zaduži Vlada FBiH za hitnu nabavku medicinske opreme za zdravstvene ustanove koje se bave liječenjem pacijenata oboljelih od koronavirusa. Zaključak je dobio potrebnu većinu glasova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. 

IZVOR: AVAZ

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori