Vlada KS dala saglasnost na upošljavanje zdravstvenih radnika i higijeničara u Općoj bolnici

Vlada Kantona Sarajevo jučer je danas saglasnost JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do tri mjeseca, 10 ljekara doktora medicine, 30 medicinskih sestara – tehničara, dva pneumatičara i  pet radnica na održavanju higijene.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS osigurat će sredstva za upošljavanje navedenog kadra, sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

Ministarstvo zdravstva KS je prije tri dana zaprimilo zahtjev Opće bolnice u kojem je zatraženo hitno obezbjeđivanje uposlenika na navedenim radnim mjestima, zbog usložnjavanja epidemiološke situacije i četvrtog vala pandemije COVID-19. Shodno tome, Vlada je donijela odluku o zapošljavanju.

Prilikom prijema kadra u radni odnos, Opća bolnica je dužna ispoštovati zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.

Pročitaj više: M-telu Vlada Kantona Sarajevo dodjelila nezakonit ugovor

Pratite nas na Facebook akter.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori