Koliko duguju Zdravstvene ustanove u FBiH i kolike su direktorske plaće?

FBiH

Osim velikog broja državnih preduzeća, koji ne uplaćuju poreze i doprinose
Foto: Freepik

Osim velikog broja državnih preduzeća, koji ne uplaćuju poreze i doprinose, u ove dužnike se ubraja i niz zdravstvenih ustanova. Kako se za državne obaveze nema novaca, a direktori, imaju prilično visoke plaće koje prelaze čak i 6.000 KM?

Jedna od najvećih dužnika je Sveučilišna klinička bolnica Mostar koja duguje 69.251.771,54 KM, Opća bolnica Konjic sa 12.813.361,30 KM.

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar odmah je iza njih, sa dugom od 7.017.108,21, Županijska bolnica "Dr. Fra Mihovil Sučić" iz Livna duguje 6.122.508,60 KM, Javna ustanova Dom zdravlja Konjic 5.589.920,60 KM, Opća bolnica Konjic 5.356.440,38 KM, Dom zdravlja Drvar 3.928.488,71 KM, Dom zdravlja Busovača 2.307.237,80, te Dom zdravlja Livno 1.542.870,99 KM.

Menadžment ovih dužnika, i mnogih drugih poreznih obveznika - dužnika ima značajno veće plaće od menadžmenta Porezne uprave. Naime, Porezna uprava je više puta isticala da je u cilju rješavanja duga, između ostalog, predlagala da se zakonom zabrani obavljanje svih javnih funkcija rukovodiocima privrednih društava i drugih poslovnih subjekata koji su svjesno izbjegavali da prijave i plate porez ili su vršili utaje poreza - kazali su nam u Poreznoj upravi FBiH, piše Faktor.ba.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji JU "Opća bolnica Konjic" za 2019. godinu stoji da je u periodu od januara do novembra 2019. godine tadašnja direktorica (Suzana Sokolović-Begić) poslove obavljala u svojstvu vršiteljice dužnosti, a u ranijem periodu također je bila direktorica.

Mjesečna osnovna neto plaća direktorice utvrđena je u iznosu od 3.800 KM, u skladu sa Ugovorom o plaći iz 2015. kao i aneksima iz 2018. Novim Aneksom ugovora iz septembra 2019. osnovna neto plaća povećana je na 3.950 KM. Pored toga, shodno ugovoru i aneksima, osnovna plaća direktorice uvećava se 10 posto za obavljanje poslova specijaliste u toku direktorske funkcije i dodatke u skladu sa Pravilnikom o radu (dodatak na uvjete rasa sedam posto, zvanje primarijusa tri posto i položajni dodatak kao šef odjeljenja 10 posto).

Plaća direktorice Opće bolnice Konjic

- Utvrdili smo da je direktorica u toku 2017. godine donijela odluke kojima je sebi odredila novčane dodatke na osnovnu plaću: za pregled pacijenta prilikom izdavanja ljekarskih uvjerenja i sistematskih pregleda u iznosu od 100 KM mjesečno, za obavljanje poslova akreditacije aktivnosti porodilišta u iznosu od 200 KM mjesečno i za dolaske na intervencije izvan radnog vremena 50 KM po dolasku. Također, u 2018. godini donijela je Odluku kojom je sebi utvrdila u novčani dodatak na plaću, za rad supervizora u pripravnosti u iznosu od 700 KM mjesečno. Shodno tome, neto plaća direktorice za juli i decembar 2019. godine iznosila je 6.507 KM - naveli su tada federalni revizori i dodali:

- Imajući u vidu da je Pravilnikom o radu definisano da plaću direktorice utvrđuje Upravni odbor i da su sve ove odluke donesene pozivajući se na član 17. Statuta, kojim nije definisana mogućnost donošenja ovakvih odluka, već su definisane generalne odgovornosti direktorice u rukovođenju bolnicom, ne možemo potvrditi osnovanost donošenja odluka o utvrđivanju novčanih dodataka na osnovnu plaću direktorice u ukupnom iznosu 1.000 KM mjesečno i 50 KM po dolasku na intervenciju izvan radnog vremena.

Direktorska plaća 6.348 KM

Federalni revizori su u izvještaju o finansijskoj reviziji Županijske bolnice "Dr. Fra Mihovil Sučić" iz Livna za 2018. godinu utvrdili rashode u iznosu od 12.291.892 KM, koji su u odnosu na prethodnu godinu bili veći za 513.284 KM.

- Povećanje se najvećim dijelom odnosi na poziciju troškova plaća i naknada plaća zaposlenima, koji su iskazani u 2018. godini za 426.108 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima iskazani su u iznosu od 8.099.579 KM. Najviša neto plaća isplaćena u 2018. godini iznosila je 6.348 KM, najniža 407 KM, dok je prosječna neto plaća iznosila 1.023 KM - navodi se u revizorskom izvještaju i dodaje:

- Smatramo da je plaća direktora neprimjereno veća u odnosu na plaće rukovodilaca ostalih organa i institucija, a posebno imajući u vidu tešku finansijsku situaciju u kojoj se bolnica nalazi.

Pročitajte više: Evo kolike su plate direktora komunalnih preduzeća…

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)