Uvođenje dualnog obrazovanja u Kanton Sarajevo?

Usvajanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju očekuje se u narednom periodu u Kantonu Sarajevo, a Privredna komora je, s ciljem pripreme poslovnog sektora za njegovu implementaciju, odlučila implementirati projekat Podrška uspostavi dualnog obrazovanja sistem u KS.

Kako je za Klix.ba rekao Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore KS, projekat je počeo u junu ove godine i provodit će se devet mjeseci.

„Neke od glavnih projektnih aktivnosti u narednom periodu bit će provođenje obuke za mentore u kompanijama. Te uspostavljanje registra mentora u kompanijama i registra master mentora. Kao i priprema okvira za certifikaciju kompanija da učestvuju u modelu dualnog obrazovanja. Cilj je promovirati ideju o uspostavljanju dualnog obrazovanja i njegove prednosti. Ukupna vrijednost projekta je oko 100 hiljada KM ”, rekao je Mahmutović.

Implementaciju projekta, dodao je, podržao je GIZ u okviru svog projekta Strukovno obrazovanje u BiH. Oni su sufinansirali njemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

"Namjeravamo ukazati na višestruke prednosti sistema dualnog obrazovanja. Kako za studente koji će se tokom školovanja osposobljavati za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje učestvuju u procesu stvaranja kvalifikovane radne snage. Stoga je uloga komore u projekt će doprinijeti boljoj saradnji između resornog ministarstva i stručnih škola s jedne strane i poslovnog sektora s druge strane. To će raditi na podizanju svijesti o ulozi i značaju ovog modela obrazovanja. To jeste za kompanije i škole koje se odluče na njegovu primjenu. Kao i osposobljavanje vlastitih kapaciteta za obavljanje zadataka. Važno je napomenuti da se uvođenjem dualnog obrazovanja približavamo najboljim praksama i standardima Evropske unije “, rekao je Mahmutović.

Uslov za uspješnu implementaciju projekta je uspostavljanje što čvršće saradnje svih relevantnih aktera koja može pomoći u promociji.

"Komora je u prethodnom periodu uspostavila bližu saradnju sa srednjim stručnim školama i određenim kompanijama. Koje podržavaju uvođenje dualnog obrazovnog sistema, a sve oblasti privrede će biti pozvane da se uključe", kaže Mahmutović.

Komora je takođe dobila podršku u implementaciji ovog projekta od Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstva ekonomije Kantona Sarajevo.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori