SLUŽBENI GLASNIK RS-A MORA OBJAVITI SCHMIDTOVU ODLUKU

Christian Schmidt poništio je odluku

Visoki predstavnik Christian Schmidt poništio je odluku i izmjene Zakona koje je nedavno donijela Narodna skupština RS-a.

Odluke šefa OHR-a stupaju na snagu odmah, a vlast u RS-u mora, ako ne želi kršiti Krivični zakon, objaviti odluke i primjenjivati ih.

  • Ova Odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika.

Ova Odluka se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Republike Srpske”, navedeno je u objavi 1. jula.

Schmidt je, dakle, obustavio zakonodavni postupak donošenja Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, koji je Narodna skupština RS-a izglasala na svojoj sjednici održanoj 21. juna 2023. godine.

Svi akti i proceduralni koraci doneseni odnosno okončani u okviru zakonodavnog postupka donošenja Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a su proglašeni ništavnim ab initio i ne proizvode nikakav pravni učinak.

Schmidt je tako donio odluku da sva nadležna tijela i službene osobe su dužne obustaviti donošenje akata, te sve druge radnje i aktivnosti koje imaju za cilj da na bilo koji način omoguće stupanje na snagu ili primjenu Zakona iz članka 1. ove Odluke, uključujući i proglašenje navedenog Zakona i njegovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS-a“

A ako ne postupe po odluci visokog predstavnika suočit će se s Krivičnim zakonom BiH.

  • Donošenje akata, te sve druge radnje i aktivnosti spomenute u članku 2. ove Odluke, odnosno primjena na bilo koji način Zakona iz članka 1. ove Odluke spadaju u područje primjene odredbi članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine i članka 203a (Neizvršavanje odluka visokog predstavnika) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i mogu stoga biti predmet kaznenog progona . navedeno je.

Kompletnu odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a možete pronaći ovdje.

Podsjetimo, Narodna skupština RS-a je krajem juna usvojila izmjene Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, po hitnom postupku čime se propisuje da “prestaje obaveza da se u Službenom glasniku RS-a objavljuju propisi i drugi akti koje u okviru svoje nadležnosti donosi visoki predstavnik u BiH.”

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti