Sarajevska Općina Centar pokreće pilot projekat – Ovjera dokumenata u mjesnim zajednicama

Sarajevo

Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu i Služba za opću upravu u općini Centar Sarajevo od ponedjeljka (25. jula) pokreću pilot projekat ovjere dokumenata u prostorijama mjesnih zajednica.
Kako se radi o pilot projektu, ovjera će se za početak provoditi u prostorijama mjesnih zajednica Koševsko brdo i Pionirska dolina utorkom i četvrtkom, a vremenom će se projekat širiti i na druge mjesne zajednice i druge dane u sedmici.

Ovjere će se vršiti isključivo za jednostavne dokumente kao što su sve vrste izjava, ovjera fotokopija ličnih dokumenata, izvoda iz matičnih knjiga, prijava prebivališta, raznih potvrda i slično.

Informacije o vrsti dokumenata koje će biti moguće ovjeriti građani mogu dobiti na oglasnim pločama mjesnih zajednica ili lično kod sekretara.
Kako bi ovaj pilot projekat počeo sa realizacijom sekretari mjesnih zajednica prošli su edukacije i obuke koje je organizirala Služba za opću upravu koja je, između ostalog, nadležna za poslove ovjere dokumenata.
- Ovim putem upućujemo apel građanima da iskoriste mogućnost ovjere dokumenata u prostorijama mjesnih zajednica, koje su bliže njihovom mjestu stanovanja, a kako bi se smanjile gužve u Matičnom uredu Općine Centar i kako bi građanima u što kraćem vremenskom roku bile pružene usluge - navedeno je iz Općine.

Građani se mole za razumijevanje ukoliko ovjera određene dokumentacije ne bude moguća u prostorijama mjesnih zajednica, a biće moguća i dalje u šalter sali Matičnog ureda Općine Centar.

Pročitajte više: Općina Stari Grad optužila Općinu Centar da najužu jezgru grada pretvara u buvljak i vašar

Pratite nas na Facebook akter.ba - Sarajevska Općina Centar pokreće pilot projekat - Ovjera dokumenata u mjesnim zajednicama

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori