Nova naredba Kriznog štaba: Ograničena privatna okupljanja na 10 osoba

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu naredbu koja je u primjeni od sutra, 25. februara 2021 .godine.

Poseban novitet je zabrana svih okupljanja u grupama većim od 30 osoba, privatnih okupljanja u grupama većim od 10 osoba. Naređuje se organizacija radnog vremena poslovnih subjekata do 22 sata.

U naredbi je naglašeno da se zabranjuje organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 30 lica;

Zabranjuje se organizacija za sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica. To su svadbe, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode;

Zabranjuje se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće;

Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru (prekrivena usta, nos i brada) osim za:

  • djecu mlađu od sedam godina života
  • učenike osnovnih škola od prvog do petu razreda tokom obavljanja nastave u učionicama
  • lica sa invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju i
  • lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata;

Naređuje se i obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru;

Naređuje se organizacija radnog vremena u periodu od 05:00 do 22:00 sati:

  • svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice, objekti za smještaj i dr.),
  • priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, i dr.).
  • svim tržnim centrima uz obavezno prisustvo covid redara u okviru radnog vremena;

Naređuje se organizovanje takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike. Naređuje se poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

Dozvoljena su okupljanja na sahranama do najviše 25 osoba, uz zabranu da se saućešće ožalošćenim izražava bliskim kontaktom;

Naređeno je svim auto školama da teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanj kontakata na daljinu, da satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, da pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobile, te da se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

Preporučeno je da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte;

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25.02.2021. godine, do isteka roka od 14 dana.

Izvor: Klix.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori