Izdata odobrenja za gradnju 830 stanova u BiH, nedovoljno da bi se zadovoljila potražnja

Nedovoljno

Član Upravnog odbora Udruženja učesnika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH i direktor agencije Prostor kaže da se ponuda odnosi uglavnom na starogradnju, a oni rijetki projekti koji sada dolaze na tržište ne mogu da zadovolje potražnju za nekretninama u novogradnji

Brој izdаtih оdоbrеnjа zа grаđеnjе u septembru 2022. gоdinе u Bosni i Hercegovini, u оdnоsu nа prоsјеčаn brој izdаtih оdоbrеnjа zа grаđеnjе u 2021. gоdini veći је zа 19 posto, а u оdnоsu nа septembar 2021. manji zа 0,9 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U septembru je ukupan broj izdatih odobrenja iznosio 423, od čega na objekte visokogradnje otpada 325, a na niskogradnuju 98 dozvola. Od ukupnog broja odobrenja za gradnju najviše se odnosilo na novogradnju, tačnije 366.

Broj izdatih dozvola za objekte visokogradnje u poređenju s 2021. godinom porastao je za 17,6 posto, stambene objekte 30,3 posto, nestambene zgrade 0,7 posto, dok je broj dozvola za niskogradnju zabilježio rast od 23,7 posto.

Brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u septembru 2022. gоdinе u оdnоsu nа brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u 2021. gоdini veći је zа 5,3 posto, а u оdnоsu nа septembar 2021. gоdinе manji zа 11,6 posto.

Kada je riječ o izgradnji stanova u visokogradnji, odobrenja za građenje izdata su za 855 stanova, korisne površine 62.456 kvadratnih metara. Tako se prema broju izdatih odobrenja očekuje izgradnja 830 novih stanova, najviše u zgradama sa više od tri sprata – 586.

Gledano po veličini stanova za koje su izdata odobrenja za građenje, 174 su jednosobni, 324 dvosobni, 186 trosobni, 92 četverosobni, dok su 54 petosobna stana.

Ovaj tempo stanogradnje još uvijek ne može zadovoljiti potražnju.

Maho Taso, član Upravnog odbora Udruženja učesnika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH i direktor agencije Prostor, ranije je za Bloomberg Adriju kazao da još uvijek postoji velika potražnja. Dodao je da se ponuda odnosi uglavnom na starogradnju, a oni rijetki projekti koji sada dolaze na tržište ne mogu da zadovolje potražnju za nekretninama u novogradnji, za koje su kupci i dalje dosta više zainteresovani nego za starogradnju.

”U prvoj polovini godine je ponuda nekretnina dodatno oslabljena činjenicom da se čak ni oni rijetki investitori koji su imali projekte novogradnje spremne za plasman na tržište na kraju nisu odlučivali da to i učine. Najveći razlog za to je naravno bio potpuni poremećaj tržišta građevinskih materijala. S druge strane, tu je naravno postojala i određena doza špekulacija jer su svi, a mislim i na vlasnike stanova u starogradnji, čekali da vide do kojeg nivoa cijene zaista mogu da se povećaju”, pojasnio je Taso.

IZVOR: FOKUS.BA

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori