Broj učenika u godinu dana smanjio se za 3.000

Zabrinjavajuće

Najveće smanjenje srednjoškolaca
Foto: Likaplus/P.A.

Zabrinjavajući su trendovi u broju učenika u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smanjenje broja učenika osnovnih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu iznosi 3.348.

Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku FBiH, u školskoj 2022/2023. godini je 169.775 učenika osnovnih škola, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 173.213 učenika.

U školskoj 2020/2021. bilo je 175.316 učenika, u 2019/2020. 178.781, dok su u školskoj 2018/2019. godini u osnovnim školama bila 184.053 učenika. Dakle, u posljednje četiri godine broj đaka u osnovnim školama smanjio se za 15.000. Podaci po kantonima su sljedeći:

 • U Unsko-sanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 16.371 učenik, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 17.049 učenika;
 • U Posavskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 1.575 učenika, dok su u prethodnoj školskoj godini bila 1.662 učenika;
 • U Tuzlanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 34.977 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 35.907 učenika;
 • U Zeničko-dobojskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 31.177 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 31.895 učenika;
 • U Bosansko-podrinjskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 2.006 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 1.995 učenika;
 • U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 16.126 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bio 16.531 učenik;
 • U Zapadnohercegovačkom kantonu su u školskoj 2022/2023. 7.423 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 7.365 učenika;
 • U Kantonu Sarajevo je u školskoj 2022/2023. 38.009 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 38.014 učenika;
 • U Kantonu 10 je u školskoj 2022/2023. 3.426 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 3.610 učenika.
Izvor: Zavod za statistiku FBiH

Izvor: Zavod za statistiku FBiH

Najveće smanjenje broja đaka u osnovnim školama u posljednje četiri godine je u Unsko-sanskom kantonu (smanjenje za 4.000), a slijede ga Tuzlanski kanton (smanjenje za 3.000) i Srednjobosanski kanton (smanjenje za 3.000).

Broj srednjoškolaca

Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku FBiH, u posljednje četiri godine smanjuje se i broj srednjoškolaca. U školskoj 2022/2023. je 70.415 srednjoškolaca, u prethodnoj godini bilo ih je 70.024, u školskoj 2020/2021. 71.328, u školskoj 2019/2020. 72.892, a u školskoj 2018/2019. godini bilo ih je 76.174. Podaci po kantonima su sljedeći:

 • U Unsko-sanskom kantonu su u školskoj 2022/2023. 6.972 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 7.107 učenika;
 • U Posavskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 805 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 865 učenika;
 • U Tuzlanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 14.078 učenika, dok su u prethodnoj školskoj godini bila 14.384 učenika;
 • U Zeničko-dobojskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 11.778 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 11.908 učenika;
 • U Bosansko-podrinjskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 720 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 748 učenika;
 • U Srednjobosanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 8.826 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 8.097 učenika;
 • U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je u školskoj 2022/2023. 7.325 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bio 7.121 učenik;
 • U Zapadnohercegovačkom kantonu su u školskoj 2022/2023. 3.262 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 14.679 učenika;
 • U Kantonu 10 su u školskoj 2022/2023. 1.824 učenika, dok je u prethodnoj školskoj godini bilo 1.947 učenika.
Izvor: Zavod za statistiku FBiH

Izvor: Zavod za statistiku FBiH

Najveće smanjenje srednjoškolaca u posljednje četiri godine je u Unsko-sanskom kantonu (smanjenje za 2.000) i Zeničko-dobojskom kantonu (smanjenje za 2.000), a slijedi ih Tuzlanski kanton (smanjenje za 1.000).

(Klix.ba)

Slični sadržaji: Učenici osnovnih škola će dobiti udžbenike – Sarajevo

Pratite nas na Facebook akter.ba - Broj učenika u godinu dana smanjio se za 3.000

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori