Zanimljive činjenice koje niste znali o svjetskim državnim himnama

Zanimljive činjenice koje nikada niste znali o svjetskim državnim himnama
Državne himne su ozbiljan posao.

Kroz istoriju ljudi su živjeli i umirali pod zastavom i himnom svoje zemlje. Iza državnih himni širom svijeta postoje neke neverovatne neispričane priče koje su definitivno vrijedne čitanja. Na primjer, himnu Kostarike napisao je zatvorenik koji je prvi put odbio da je napiše.

Meksička himna napisana je tek nakon što ju je tvrdoglava žena istjerala iz zaručnika.

Slide 2 of 31: In 1853, the Mexican president announced a national anthem-writing contest, in order to pick the country's patriotic tune.
izvor: Reuters
Meksiko

1853. godine, meksički predsjednik najavio je državno takmičenje u pisanju himni, kako bi odabrao patriotsku melodiju u zemlji.

Njegova vjerenica zamolila je Francicsa Gonzáleza Bocanegru da uđe, no on je to odbio. Zatvorila ga je u sobu dok se nije predomislio, i sasvim sigurno, njegova pjesma od deset stihova postala je himna države.

Slide 4 of 31: Accounts of the Malaysian national anthem differ, but there's a funny story buried in the reports. Apparently, the Sultan of Perak was invited by Queen Victoria to visit London.

Malezija


Priče o malezijskoj himni se razlikuju, ali u izvještajima postoji smiješna priča. Očigledno je sultana Peraka kraljica Viktorija pozvala da posjeti London.

Kada je stigao tamo, kraljica je pitala sultana hoće li svirati himnu svoje zemlje. Budući da je zemlja bila bez melodije, Sultan je zazviždao melodiju koja je nastala i postala "Negaraku".

Slide 6 of 31: Czechoslovakia was formed in 1918, and the anthem was made up of verses from a Czech opera and a Slovak folk song.
Izvor:Shutterstock
Češka i Slovačka


Čehoslovačka je nastala 1918. godine, a himnu su činili stihovi iz češke opere i slovačke narodne pjesme.

Kada se Čehoslovačka raspala, himna je takođe podijeljena. Prva dva stiha otišla su u Češku, a druga dva u Slovačku.

Slide 8 of 31: One of the shortest national anthems is Uganda's, which runs for just eight bars of music. Normally, it's performed twice.
Izvor: Reuters
Uganda


Jedna od najkraćih državnih himni je Ugande, koja traje samo osam muzičkih taktova. Obično se izvodi dva puta.

Slide 9 of 31: In the mid-19th century, the Costa Rican president ordered Captain Manuel Maria Gutierrez to write the country's national anthem.
Izvor: Reuters
Costa Rica


Sredinom 19. vijeka, predsjednik Kostarike naredio je kapetanu Manuelu Mariji Gutierrezu da napiše državnu himnu.

Pritisak je pripao Gutierrezu, a on je u početku odbio. Predsjednik ga je bacio u zatvor, gdje je u ćeliji komponovao himnu.

Slide 11 of 31: Greece has a long history and an even longer anthem. Written by Dionysios Solomos, the song is a whopping 158 stanzas long.
Izvor: Reuters
Grčka


Grčka ima dugu istoriju i još dužu himnu. Napisao je Dionysios Solomos, pjesma je dugačkih 158 strofa.

Slide 12 of 31: Japan's anthem, 'Kimigayo,' is one of the oldest national anthems. It has lyrics dating back to the Heian period, from 794 to 1185.
Izvor: Reuters
Japan


Japanska himna, "Kimigayo", jedna je od najstarijih državnih himni. Sadrži tekstove iz perioda Heian, od 794. do 1185. godine.

Melodija pjesme napisana je u periodu Meiji, posebno tokom 19. vijeka. Hiljadama godina kasnije ostaje ponosna himna zemlje.

Slide 14 of 31: 'La Congolaise' is pretty nihilistic for a national anthem. With lyrics written by Jacques Tondra and Georges Kibanghi, the song asks "And if we have to die/ What does it really matter?"
Izvor: Shutterstock
Republika Kongo


'La Congolaise' je prilično nihilistički za državnu himnu. S tekstom koji su napisali Jacques Tondra i Georges Kibanghi, a u pjesmi se pominju stihovi: "A ako moramo umrijeti / Kakve to zapravo ima veze?"

Slide 15 of 31: Spain's national anthem was originally a marching tune for the military. The wordless anthem is hummed by Spaniards around the world.
Izvor: Getty Images
Španija


Španjolska državna himna izvorno je bila marš za vojsku. Himnu bez riječi pjevaju Španjolci širom svijeta.

Slide 16 of 31: Ukraine's anthem is bold and unique. "Ukraine is not yet dead," go the lyrics, "Our enemies will die, as the dew does in the sunshine, and we, too, brothers, we'll live happily in our land."
Izvor: Shutterstock
Ukrajina


Ukrajinska himna je odvažna i jedinstvena. "Ukrajina još nije mrtva", kažu tekstovi, "Naši će neprijatelji umrijeti, kao što to čini rosa na suncu, a i mi ćemo, braćo, živjeti sretno u svojoj zemlji."

Slide 17 of 31: Meanwhile, Cyprus doesn't have a national anthem. Instead, Cyprus uses the anthems of Greece and Turkey.
Izvor: Reuters
Kipar


U međuvremenu, Kipar nema državnu himnu. Umjesto toga, Kipar koristi himne Grčke i Turske.

Slide 18 of 31: If you didn't know, Saint Helena is a small island in the South Atlantic Ocean. The anthem was written by David Mitchell, who hadn't even visited the island. He drew his inspiration from postcards from the island.
Izvor:Shutterstock
Sveta Helena


Ako niste znali, Sveta Helena je malo ostrvo u južnom Atlantskom oceanu. Himnu je napisao David Mitchell, koji nije ni posjetio ostrvo. Inspiraciju je crpio iz razglednica s ostrva.

Slide 19 of 31: The Dutch anthem is pretty clever, with its lyrics paying tribute to William of Nassau, who started the Dutch Revolt against Spain, is considered the founder of the Netherlands, and from whom the Dutch royal family are direct descendants.
Izvor: Getty Images
Holandija


Holandska himna prilično je pametna, svojim tekstovima odaje počast Williamu iz Nassaua, koji je pokrenuo holandsku pobunu protiv Španije, smatra se osnivačem Holandije i od koje su holandska kraljevska porodica direktni potomci.

Tekstovi su akrostišni i izgovaraju Nassauovo ime u 15 stihova. Prvo slovo svakog stiha izgovara njegovo ime.

Slide 21 of 31: The sovereign microstate also has a unique anthem, adding a personal touch to the country's tune.
Izvor: Reuters
Andora


Suverena mikrodržava takođe ima jedinstvenu himnu, dodajući lični pečat melodiji zemlje.

Napisan je iz pripovijesti u prvom licu koja govori o povijesti Andore, opisujući državu kao kćer Charlemangea.

Slide 23 of 31: The country's national anthem was adopted quite recently, in 1997 to be exact. It combines lyrics from different African languages, like Xhosa, Zulu, Sethotho, and Afrikaans.
Izvor: Reuters
Južna Afrika


Državna himna usvojena je nedavno, tačnije 1997. godine. Kombinira tekstove s različitih afričkih jezika, kao što su Xhosa, Zulu, Sethotho i Afrikaans.

Slide 24 of 31: South Africa's anthem is inspired by the hymn, 'Nkosi Sikelel' iAfrika,' which also inspired the national anthems of Zambia and Tanzania.
Izvor: Shutterstock
Zambija i Tanzanija


Himna Južne Afrike inspirisana je himnom 'Nkosi Sikelel' i Afrika ', koja je takođe inspirisala državne himne Zambije i Tanzanije.

Slide 25 of 31: Meanwhile, the national anthems of Estonia and Finland have the same melody, but with different lyrics entirely.
Izvor: Shutterstock
Estonija i Finska


U međuvremenu, državne himne Estonije i Finske imaju istu melodiju, ali u potpunosti s različitim tekstovima.

Slide 26 of 31: The country's national anthem has the same melody as the UK's national anthem.
Izvor: Getty Images
Lihtenštajn


Državna himna zemlje ima istu melodiju kao i himna Velike Britanije.

Slide 27 of 31: France's national anthem, 'La Marseillaise,' is a blood-soaked battle cry. "May your dying enemies see your triumph and our glory!" is one of the many bold lines.
Izvor: Reuters
Francuska


Francuska himna, "Marseljeza", je krvlju natopljeni bojni poklič. "Neka vaši neprijatelji koji umiru vide vaš trijumf i našu slavu!" jedna je od mnogih podebljanih linija.

Slide 31 of 31: Previously, songs like 'Hail, Columbia' and 'My Country 'Tis of Thee' were used as anthems until 1931, when congress decreed that 'The Star Spangled Banner' must be the distinctive anthem.Also check out the countries named after real people.
Izvor: Shutterstock
Sjedinjene Države


Naravno, 'Zvijezdani bander' svjetska je američka himna. Međutim, nije uvijek bila melodija u zemlji.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)