Vijeće ministara usvojio prvi LGBTI akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu

Uz podršku EU

Vijeće ministara usvojio prvi LGBTI akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu
Foto: Avaz

Vijeće ministara je prošle sedmice usvojilo LGBTI akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu 2021-2024, sa ciljem poboljšanja stanja ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u zemlji.

Ovo je prvi Akcioni plan ove vrste u Bosni i Hercegovini, a razvijen je uz podršku Europske unije i Vijeća Europe.

Plan uključuje tri strateška cilja: 1) osigurati postojanje efikasnih mehanizama zaštite od diskriminacije i zločina iz mržnje za LGBTI osobe; 2) osigurati jednaka prava LGBTI osobama u svim oblastima javnog i privatnog života i 3) borba protiv predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama.

"Drago nam je što smo doprinijeli izradi Akcionog plana. Od vitalnog je značaja zaštititi ljudska prava svih članova i članica društva, uključujući LGBTI osobe, promovisati toleranciju i boriti se protiv diskriminacije. Vjerujemo da će Akcioni plan pomoći u ostvarenju ovog cilja i da će doprinijeti implementaciji ranijih preporuka tijela Vijeća Europe, te izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava", izjavila je Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu.

Posljednji izvještaj Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) za Bosnu i Hercegovinu i Mišljenje EU o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo, istakao je potrebu da se osigura konzistentan strateški okvir o ljudskim pravima koji, između ostalog, uključuje usvajanje strateškog okvira za zaštitu LGBTI osoba, zasnovanog na relevantnim europskim standardima, posebno onim proizašlim iz člana 14. Europske konvencije o ljudskim pravima.

"Vjerujemo da usvajanje Akcionog plana obilježava novu fazu u našim zajedničkim naporima da
promovišemo jednakost i pomognemo da se glasovi LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini više čuju", rekla je Ekaterina Dorodnova, zamjenica šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan će također doprinjeti implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava, Preporuci Komiteta ministara REC(2010)5 Vijeća Europe o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, i najnovije EU LGBTIQ Strategije o ravnopravnosti 2020-2025.

Ovaj plan izradila je radna grupa od 25 predstavnika i predstavnica nadležnih organa uprave entiteta, Brčko Distrikta, institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva, koje je koordinisala Agencija za ravnopravnost spolova/Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Njegova izrada je podržana kroz projekat "Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini", koji je dio zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022" i od strane Odjela za seksualnu orijentaciju i rodni identitet Vijeća Europe.

Izvor: radiosarajevo.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)