SNSD zatražio formiranje istražne komisije koja bi trebala ispitati stanje u BHRT-u

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Sanja Vulić (SNSD) uputila je prijedlog Zaključka o osnivanju Privremene istražne komisije koja bi trebala utvrditi stanje u Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine (BHRT).

Prema zaključku o osnivanju Privremene istražne komisije. Cilj je utvrditi realno i nepristrasno trenutno stanje u BHRT-u. Sa zadatkom da se Zastupničkom domu kroz Izvještaj ponude moguća rješenja i prijedlozi za otklanjanje problema i nejasnoća u radu i funkcionisanju. Te provođenju zakona u BHRT-u.

U skladu sa poslovnikom, Komisija bi trebala imati osam članova, a na Izvještaju o stanju u BHRT-u trebala bi raditi 70 dana.

Konkretno, Komisija bi trebala ispitati trenutno finansijsko stanje BHRT-a. nacionalnu strukturu zaposlenih. Prikazati stručnu spremu urednika, novinara, tehničkog i drugog osoblja kao i njihovo mjesto prebivališta. Čime bi se trebalo utvrditi da li broj i sastav svih zaposlenih odražava strukturu stanovništva u BiH.

Pored toga, trebala bi utvrditi da li su vjerski praznici ravnomjerno zastupljeni u sadržaju programa. Kao i datumi važni za narode i entitete u Bosni i Hercegovini.

Komisija će ispitati i saradnju BHRT-a s drugim javnim servisima u državi. A između ostalog ispitat će se i pokušaj prodaje zemljišta ovog javnog servisa koji je aktueliziran u posljednjih nekoliko mjeseci.

Prema zaključku, ispitat će se i da li je osigurana adekvatna zastupljenost jezika i pisma naroda u BiH u programskim sadržajima. A prikazat će se i sve vrste naknada menadžmenta BHRT-a, ali i drugog osoblja uključujući i novinare.

Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH, ovaj prijedlog SNSD-a nije dobio entitetsku većinu te je upućen na usaglašavanje nakon kojeg će se zastupnici na narednoj sjednici ponovo izjašnjavati o ovom prijedlogu.

Ukoliko prijedlog dobije opću i entitetsku većinu, zaključak kojim bi se formirala Komisija stupit će na snagu danom objavljivanja. A u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori