POVEČANJE PLATA VOJNICIMA I POLICAJCIMA A POLITIČARIMA NE

USVOJENE IZMJENE ZAKONA

Denis Bećirović
Denis Bećirović

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a prije rasprave o Budžetu institucija BiH, usvojili su izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku.

Ove izmjene sada mora potvrditi i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kako bi stupile na snagu.

Za je glasalo svih 39 zastupnika.

Predložene izmjene je inicirao član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, a jednoglasno usvojilo Predsjedništvo BiH.

Navedeni prijedlog podrazumijeva da se u Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine dodaje novi član 7c, u kojem stoji da izuzetno od člana 7 ovog zakona plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavat će se uz primjenu osnovice od 535 KM.

Ovim izmjenama plaće imenovanih i izabranih osoba u institucijama BiH ostale bi na postojećem nivou, bez obzira na povećanje visine osnovice na 600 KM zaposlenima u institucijama BiH, koje je Vijeće ministara BiH donijelo u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih uprkos općem trendu rasta cijena, prenosi Avaz.

Pojednostavljeno rečeno, to neće dovesti do povećanja plaća političara, ali hoće kod državnih službenika, vojnika, policajaca, a koji ne primaju basnoslovne iznose.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti