Otac natjerao kćerku da pješači do škole 8 km po kiši