Osnovana Asocijacija za internet trgovinu “eComm”

Od sad i u bih

U Sarajevu je, krajem oktobra 2021.godine, osnovana Asocijacija za internet trgovinu "eComm" koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine (BiH).

Osnivači "eComm" Asocijacije: "PIK" d.o.o. Sarajevo, "LILIUM" d.o.o. Sarajevo, udruženje Arbitri i BIT Alijansa, ističu da je ovo važan iskorak u razvoju online tržišta u BiH.

Osnivanje Asocijacije je podržao Projekt MarketMakers koji financira Vlada Švicarske, a koji je 2019. godine pokrenuo inicijativu za razvoj e-commerce-a u BIH u kojoj je pored osnivača učestvovalo još 10 kompanija, te u okviru koje je podržano kreiranje 35 e-trgovina kao i izrada poslovnog plana Asocijacije "eComm" u BiH.

Pandemija COVID-19 je ukazala na značaj digitalizacije postojećih i novih poslovnih modela kako na globalnom tako i na lokalnom tržištu. Već 2020. godine je bio primjetan rast online trgovine u BiH. Jedan od primjera je OLX koji je u 2020. zabilježio rast profesionalnih trgovaca od 25% u odnosu na prošlu godinu. Prema svim raspoloživim pokazateljima ovakav trend rasta e-trgovine u BiH je nastavljen i u 2021. godini, što uzrokuje povećanu potražnju za ostalim uslugama koje sudjeluju u procesu e-trgovine kao što su digitalni marketing, dostava i sl. Ove činjenice upućuju na potrebu dodatnog razvoja i upravljanja principima i kanalima online trgovine. Potencijal dodatnog razvoja i regulisanja ove vrste trgovine veliki je i u kontekstu regionalne ili globalne prodaje u kojoj domaće kompanije također mogu i trebaju tražiti svoju poziciju.

BiH jedina u regiji nije imala aktivnu Asocijaciju za razvoj E-trgovine

BiH je jedina zemlja u regiji koja do sada nije imala aktivnu Asocijaciju za razvoj e-trgovine. A koja kontinutirano raditi na stvaranju povoljnog i pozitivnog okruženja za razvoj e-tržišta, te približava zemlju globalnim trendovima. Shodno tome, Asocijacija je osnovana da promoviše sigurnu internet trgovinu u BIH. Da doprinese unaprijeđenju zakonodavne legislative u ovoj oblasti, te aktivno radi na edukaciji svih čimbenika u procesu e-trgovine, od trgovaca do potrošača. Asocijacija će biti glavni zagovarač razvoja e-trgovine, te planira širiti partnerstva kako sa privatnim tako i sa javnim sektorom.

"Cilj nam je razvijati lokalno tržište online trgovine kroz razvoj svih faza kupoprodaje. Počevši od promocije i oglašavanja, prema online plaćanju i dostavi roba pa sve do unapređenja zakonskih regulativa online trgovine, sigurnosti te efikasne zaštite potrošača i trgovaca", istakli su osnivači Asocijacije "eComm".

Promocija online trgovine bit će bazirana na realizaciji različitih projekata. Saradnji sa relevantnim stakeholderima kako u BiH tako i u regiji, organizacijom konferencija i seminara (webinara) u cilju promocije i širenja svijesti o online trgovini. Te edukaciji poslovne zajednice kao i samih potrošača. A što bi u konačnici trebalo dovesti do razvoja i rasta ukupne lokalne i regionalne online trgovine.

"To planiramo postići širenjem saradnje sa postojećim lokalnim i regionalnim asocijacijama istih ili srodnih interesa. Lokalnim obrazovnim i državnim institucijama i organizacijama. Asocijacija će imati za cilj i educirati tržište i glavne učesnike online trgovine, promovisanje online kanala i principa online trgovine, razvoj svih potrebnih kapaciteta za uspješnu online prodaju. Poseban fokus ćemo staviti na edukaciju potrošača u cilju njihove adekvatne zaštite prilikom online kupovine.“ dodali su osnivači Asocijacije "eComm".

Više informacija o samoj Asocijaciji, članstvu, te benefitima učlanjenja možete pronaći na https://e-commerce.ba/.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori