OBRAĆANJE CVIJANOVIĆ NE PREDSTAVLJA ZVANIČAN DRŽAVNI STAV BIH

BEĆIROVIĆ PISAO UN-U

član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obavijestio je generalnog sekretara UN-a Antonia Guterresa, predsjedavajuću Vijeća sigurnosti UN-a Pascale Baeriswyl i ambasadore država Vijeća sigurnosti UN-a da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o odlasku predsjedavajuće Željke Cvijanović na sjednicu Vijeća sigurnosti UN koja se održava danas.

Bećirović je povodom najavljenog obraćanja predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, izvijestio predstavnike UN-a da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku ni o njenom nastupu u ime Bosne i Hercegovine.

Stoga njeno obraćanje ne predstavlja zvaničan državni stav BiH. Stavovi Željke Cvijanović predstavljaju isključivo njeno lično mišljenje koje ne obavezuje niti državu BiH, niti UN. Svako prezentiranje stavova koji nisu u skladu sa usvojenim strateškim vanjskopolitičkim ciljevima BiH predstavlja zloupotrebu funkcije predsjedavajuće Predsjedništva BiH – naveo je Bećirović.

Denis Bećirović

Posebno je neprihvatljivo, dodao je on, da prilikom obraćanja pred Vijećem sigurnosti UN-a, Cvijanović umjesto zvaničnih državnih stavova, prezentira stavove jedne administrativno-teritorijalne jedinice u BiH, te podsjetio da praksa podnošenja izvještaja Vlade bh.entiteta Republike Srpske Vijeću sigurnost UN-a nema nikakvo pravno utemeljenje.

– Poput odredbi Povelje UN-a, ni Dejtonskim mirovnim sporazumom nije predviđeno da se administrativne jedinice u državi Bosni i Hercegovini mogu obraćati Ujedinjenim nacijama – istakao je Bećirović.

Naime, pojasnio je, Poveljom UN-a predviđeno je da se pred organima i tijelima UN-a obraćaju članice (a to su uvijek države, a ne njihove administrativno-teritorijalne jedinice).

Primarni subjekt međunarodnog prava, naglasio je Bećirović, je nezavisna, suverena i nedjeljiva država Bosna i Hercegovina, entiteti nisu ovlašteni za samostalno kreiranje i realizaciju vanjske politike.

–  Vođenje vanjske politike BiH je u isključivoj nadležnosti države BiH. Prema Ustavu BiH, Predsjedništvo BiH je nadležno za utvrđivanje i vođenje vanjske politike. Članovi Predsjedništva BiH su dužni da djeluju u skladu sa usvojenim državnim zakonima, strategijama i drugim aktima kojima je utvrđeno da su strateški vanjskopolitički ciljevi članstvo u EU i NATO-u.

– Dozvolite mi da posebno skrenem pažnju na krajnje zabrinjavajuće antidejtonske i antiustavne aktivnosti organa bh.entiteta Republika Srpska, a posebno predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika. Opasna politika unilateralnog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma koju provode organi vlasti entiteta RS-a ozbiljno ugrožava, između ostalog, i osnovne ciljeve UN-a: održavanje međunarodnog mira, regionalne stabilnosti i sigurnosti – naglasio je Bećirović.

Na kraju obavijesti, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je izrazio poštovanje Vijeću sigurnosti UN-a i zahvalnost za dosadašnju podršku državi BiH i očekivanje da će nastaviti odlučne napore u implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma, u skladu s Rezolucijom br. 1031 od 15.12.1995 godine, kao i drugim aktima Vijeća sigurnosti UN-a.

Denis Bećirović

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori