Novalić priznao da uvodi porez na sve živo: Rasteretit će privredu, ali opteretiti radnike

Porez

Buru u javnosti podigla je inforamcija da Vlada FBiH priprema novi zakon o porezu na dohodak koji podrazumejva povećanje nameta.

Premijer Fadil Novalić prvo je demantirao da to ne postoji, međutim sad kaže da to postoji ali da ljudi ne razumiju šta znači povećanje poreza na dohodak, piše Raport.ba.

“Imam potrebu da Vam se obratim i otklonim Vaše strahove.
Za početak, radi se o analizi ljudi koji sebe zovu stručnjacima, ali koji očito nisu dorasli tom zadatku i koji bi morali da znaju bolje. Nisam siguran da li je njihova površna i nepotpuna analiza rezultat neznanja ili jednostavno zlih namjera, ali je i kao takva nažalost nekada dovoljna da izazove neopravdano nezadovoljstvo ljudi”, počeo je Novalić svoje izlaganje.

“Evo o čemu se zapravo radi: Da bi rasteretila privredu i omogućila rast plata, Vlada Federacije BiH je predložila izmjenu dva zakona koji predstavljaju jednu od ključnih ekonomskih reformi. Radi se o novom Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima koji čekaju usvajanje na Parlamentu Federacije BiH. Pošto se radi o paketu zakona, nije moguće raditi analizu jednog, a da se pri tome ne uzme u obzir šta zapravo propisuje drugi”, kaže premijer.

Onda kreće priznavanje da se porez na dohodak povećava.

“Dakle, što se tiče prijedloga Zakona o porezu na dohodak, istina je da se stopa povećava s 10 na 13 posto. Međutim, ključno je znati da se ovaj porez u buduće neće ubirati na dio primanja do 800 KM. Dakle, radnici s najnižim primanjima neće plaćati niti jednu marku poreza na dohodak, što trenutno nije slučaj, i u konačnici predstavlja rasterećenje. Zapravo, samo oni radnici koji budu imali neto platu prije oporezivanja veću od 2.440 KM će u buduće plaćati veći porez na dohodak nego što je trenutno slučaj. Svi ostali radnici koji primaju manje i kojih je u Federaciji BiH 96 posto će plaćati manje poreza na dohodak”, naveo je Novalić.

Istina je, priznaje Novalić, da će se porez ubuduće naplaćivati i na dividendu na udjele u firmama, na prihod od kamata na štednju i trgovinu nekretninama.

“Ali je ovo slučaj u svim razvijenim poreznim sistemima u svijetu i pogađa, prije svega, one imućnije članove društva. Porez na dohodak će se također naplaćivati na sve prihode od igara na sreću gdje također vidim značajan napredak u odnosu na situaciju koju imamo u ovom trenutku”, ističe Novalić.

Kaže potom da je najvažnije ostavio za kraj.

“Novi Zakon o porezu na dohodak će biti usvojen samo ukoliko istovremeno bude usvojen i novi Zakon o doprinosima kojim se smanjuju doprinosi s 41.5 posto u na 32.5 posto. Ovo predstavlja značajne uštede za privredu, mjera je koju godinama traže svi ljudi u našem društvu, i otvara prostor za proširenje proizvodnje, novi broj radnih mjesta i povećanje plate radnika”, naveo je premijer.

Međutim, na kraju je opet proširio listu stvari na koje ćemo plaćati porez.

“Istina je da će se oporezivati sve trenutno neoporezive naknade poput toplog obroka i prijevoza, ali će zbog ušteda zbog manje stope doprinosa poslodavci imati priliku da radnicima nadoknade ovaj gubitak i još im i povećaju platu”, naveo je Novalić.

Dakle, Vlada FBiH na čelu s Novalićem uvodi porez na sve živo, a resterećuje privredu. Preciznije: Novalić će rasteretiti privredu, ali će opteretiti obične radnike.

Ono što se radnicima odbije na poreze, Novalić ostavlja na dobru volju poslodavcima da im nadoknadi kroz povećanje plaće. Međutim, to niko nikome neće moći garantirati.

Novalić dalje tvrdi da je riješio problem ljudi koji rade na ugovorima o djelu.

“Konačno, najveći protivnici ovih prijedloga su upravo oni koji svoje radnike trenutno drže na ugovorima o djelu, gdje radnici ne ostvaruju niti pravo na zdravstvenu zaštitu, niti im ide penzioni staž, a na osnovu čega takvi poslodavci ostvaruju profit, te nanose štetu svojim uposlenicima i široj zajednici. Mi ćemo novim prijedlozima u buduće i svim uposlenicima omogućiti zdravstvenu zaštitu, ali će zato morati platiti poreze i doprinose kao i svi ostali u društvu, što smatram da je jedino pravedno”, kazao je Novalić.

Pratite nas na Facebook akter.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori