NiP odgovorio Efendiću: Preduzeće Lokom je gubitaš, a zapošljavali ste pred izbore

Stranka Narod i pravda reagovala je na izjavu načelnika Općine Novi Grad u Sarajevu Semira Efendića povodom obaranja izvještaja preduzeća "Lokom". Poručili su da je ta firma gubitaš iako sve objekte koristi besplatno i većinu prihoda čine sredstva s budžeta. "Povodom iznesenih zamjerk

Naime, u ponedjeljak 7. juna ove godine održana je sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Na dnevnom je redu bio Izvještaj o poslovanju Novogradskog Javnog preduzeća Lokom, na koji su općinski vijećnici iznijeli brojne primjedbe.

Vijećnik NiP-a Dino Okerić u uvodu Sjednice upoznao je javnost da je Općina jedini osnivač i jedini vlasnik Lokoma u 100-postotnom iznosu. Općina je većinu svojih objekata ustupila JP Lokom na besplatno korištenje, čuvanje i održavanje, s ciljem efikasnog i održivog upravljanja ustupljenim kapacitetima.

"Dakle, JP Lokom potpuno besplatno koristi ustupljene objekte. Predmetni Izvještaj upravo baca svjetlo na činjenicu da se njima ne upravlja efikasno niti su održivi bez dotacija s budžeta. Posebno je zanimljiva činjenica da je riječ o objektima koji služe u komercijalne svrhe odnosno da skoro svaki od tih objekata pruža određene vrste usluga koje uredno naplaćuju", rekao je Okerić.

Bez podataka o javnim nabavkama

U saopćenju NiP-a se navodi kako je izvještaj u nekim segmentima manjkav, jer ne sadrži detaljne podatke o provođenju javnih nabavki JP Lokom, navodeći ih samo kao statistički podatak, što je onemogućilo ozbiljniju analizu tog segmenta poslovanja.

"Prema Izvještaju, JP Lokom je u poslovnoj 2020. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od 3.323.726KM i rashod od 3.409.702KM, odnosno ostvario gubitak u iznosu od 85.976 KM. Većina prihoda JP Lokom, tačnije 1.692.470KM ili 51% ukupno ostvarenog prihoda čine dotacije koje je Lokom dobio kroz subvencije, donacije i poticaje. „Riječ je o bespovratnim novčanim sredstvima iz budžeta koja su u 2020. povećana za 240.000KM u odnosu na prethodnu godinu. I pored izdašnog finansiranja s budžeta i besplatnog korištenja općinskih objekata, JP Lokom je uspio na kraju godine poslovati s gubitkom", pojašnjava Okerić.

Vijećnik Okerić raščlanio je Izvještaj po organizacionim jedinicama preduzeća:

  • Podružnica "Poljoprivreda" napravila je gubitak od cca. 220.000 KM
  • "Caffe Pizzeria" napravila je gubitak od 81.000 KM
  • "Ljetna bašta"imala je gubitak od cca 20.000 KM
  • "Dom oslobodilaca Žuč" ostvario je prihod od cca 188.000 KM, a potrošio cca 298.000 KM, načinivši gubitak od cca 110.000 KM.
  • "SD Srce" napravilo je gubitak od cca 46.000 KM.
  • "Centar Safet Zajko" prihodovao je 109.000 KM, a potrošio 204.000 KM, praveći gubitak od cca 95.000 KM.
  • "KS Otoka" u minusu je cca 46.000 KM.

Pozitivno je poslovala "Veterinarska stanica" iskazujući dobit u iznosu od 54.876 KM, ali uz činjenicu da je gotovo polovinu svojih prihoda (180.000 KM ili 43 posto) imala od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Uz Veterinarsku stanicu, još je pozitivno poslovao i "Parking".

"Posebno je interesantno da pandemija nije uzrok lošeg poslovanja, jer su prihodi JP Lokom i prije pandemije (2019.) i u pandemiji (2020.) gotovo identični. Problem je u rashodima", navode iz NiP-a.

Zapošljavanja u JP Lokom u izbornoj godini

Izvještaj pokazuje da je u drugoj polovini 2020. godine došlo do povećanja broja radnika.

"Postavljamo pitanje može li se to dovesti u vezu s održanim izborima 2020 godine. Obzirom na pandemiju i lockdown, kada je došlo do smanjenja poslovne aktivnosti, upitna je potreba za novom radnom snagom", pitaju.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Mirza Selimbegović naglasio je da je posebno ilustrativna činjenica da se na listi SDA za Izbore 2020 nalazio određeni broj zaposlenika JP Lokom. Od Uprave JP Lokom tražio je da se očituje o registaru uposlenih, a sve s ciljem kako bi rad ovog preduzeća bio što transparentniji.

Stajsko đubrivo po ugovoru o djelu

Na upit vijećnika NiP-a Dine Okerića upućenog direktoru JP Lokom da objasni stavku "Ugovor o djelu" u iznosu od cca 25.000 KM, a s obzirom na Covid-19 i smanjene aktivnosti, direktor je odgovorio da su na taj način nabavljali "stajsko đubrivo".

"Iako u Izvještaju stoji da preduzeće nije imalo sudskih sporova, to nije istina, jer je bio najmanje jedan spor u 2020. godini, za šta je dokaz prezentovao vijećnik Okerić. Nedopustivo je da je preduzeće JP Lokom dovelo u zabludu prvo nezavisnog revizora, zatim vijećnike pa i širu javnost. Naime, na stranici 33. Izvještaja nezavisni revizor naglašava 'da je Uprava Društva izjavila da na dan 31.12.2020. godine protiv Društva se nisu vodili sudski sporovi', te je cijeneći između ostalog i te okolnosti dao pozitivno mišljenje. Očito je da je revizor bio obmanut", saopćili su iz NiP-a.

Indikativno je da je u godini pandemije i lockdowna po izvještaju došlo do povećanja troška reprezentacije od 14-15 posto.

Reakcije vijećnika drugih stranaka

Vijećnica Platforme za progres Maja Dedović posebno je skrenula pažnju na stavku "investicije u toku" u iznosu oko 500.000 KM, jer nije jasno u šta se ulagalo, s obzirom da preduzeće Općinskom vijeću nije dostavilo plan investicija.

"Korisnici garaže JP Lokoma u naselju Alipašino polje izrazili su nezadovoljstvo i posebno skrenuli pažnju na lošu rasvjetu, neredovno čišćenje, konstantno slijevanje vode niz zidove, lokve vode u garaži i osipanje stropa", rekao je vijećnik Naše stranke Adi Škaljić.

Vijećnica SDP-a Ajša Saračević naglasila je da je JP Lokom postao sve osim onog sto mu stoji u članu 32. Statuta - preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine.

Izvještaj JP Lokom za 2020. godinu nije dobio potrebnu većinu.

Nakon glasanja, vijećnici su usvojili sljedeće zaključke:

  1. Održati tematsku sjednicu u roku od 30 dana za koju će uprava i skupština pripremiti dokumenta s definisanim konačnim prijedlogom prema Općinskom vijeću, a sa ciljem da se izvrši analiza trenutnog poslovanja, gdje će se definisati uloga, pravac i aktivnosti budućeg djelovanja JP Lokom d.o.o.
  2. Da Skupština JP Lokom izvrši analizu usklađenosti Statuta i drugih akata sa važećim zakonima.

i načelnika Novog Grada Semira Efendića na obaranje Izvještaja novogradske općinske firme Lokom d.o.o. za prošlu godinu, te tvrdnji da Lokom svoj posao radi odgovorno i adekvatno, uz spočitavanja da kantonalna komunalna preduzeća ne rade dobro, Narod i Pravda Novi Grad donosi detaljno obrazloženje zbog čega su naši vijećnici i partneri glasali protiv izvještaja Lokoma. Usput, načelnik Efendić u zadnjih nekoliko dana u više navrata javno je hvalio usluge Kantonalnog preduzeća Park, te začuđuje ova nagla promjena mišljenja", naveli su na početku.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)