Narodna skupština RS-a usvojila zaključke kojima žele urušiti BiH

Novi zakoni

Narodna skupština RS-a usvojila je večeras set zaključaka kojima se otvara put za povrat nadležnosti s nivoa BiH na nivo entiteta.Na današnjoj sjednici razmatrane su četiri informacije, nakon čega su usvojeni zaključci u vezi s pravosudnim institucijama, odbranom i sigurnosti te indirektnim porezima.

Opozicija nije prisustvovala glasanju. Glasala su 52 poslanika, od čega je 49 njih iz vladajuće koalicije u RS-u podržalo zaključke.

Cjelodnevnu raspravu u NSRS-u obilježili su žestoki sukobi i međusobne optužbe pozicije i opozicije. Lider SNSD-a Milorad Dodik nekoliko puta je uzimao riječ, pri čemu se obrušavao na opoziciju kao i na strance.

S druge strane, opozicioni političari ukazivali su na opasnost da bi povlačenje iz organa i institucija kao što su Oružane snage BiH, te pravljenje vojske RS-a, moglo imati velike negativne posljedice, uključujući i sukobe.

Riječ je o sljedećim zaključcima:

Zaključak u vezi s informacijom o pravosudnim institucijama BiH

 • NSRS usvaja informaciju o pravosudnim institucijama BiH
 • NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS 25. februara 2004. dala Vladi RS-a na potpisivanje sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta RS kroz uspostavljanje VSTV-a BiH
 • NSRS zadužuje Vladu RS da povuče saglasnost na sporazum o prenošenju određenih odgovornosi entiteta kroz uspostavljanje VSTV-a BiH, koju su 11. marta 2004. potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. ministar pravde BiH
 • NSRS zadužuje Vladu RS da u roku od 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon o VSTV-u RS
 • Zakon o VSTV-u BiH neće se primjenjivati na teritoriji RS-a od dana stupanja na snagu Zakona o VSTV-u RS
 • Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja

Zaključak u vezi s Informacijom o prijenosu nadležnosti sa RS-a na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

 • NSRS usvaja informaciju o prijenosu nadležnosti s RS-a na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti
 • NSRS povlači saglasnost na odluku od 30. augusta 2005. godine i odluku o davanju ovlasti Vladi RS-a da potpiše sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH s Vladom FBiH 28.12. 2005. godine
 • NSRS zadužuje Vladu RS-a da povuče saglasnot na sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan s Vladom FBiH
 • NSRS zadužuje Vladu RS-a da u roku od 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon iz oblasti odbrane i sigurnosti.
 • Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u OS BIH, Zakon o OSA-i i Zakon o SIPA-i neće se primjenjivati na teritoriji RS-a od dana stupanja na snagu zakona o odbrani i sigurnosti RS-a
 • Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja

Zaključak u vezi s informacijom o prijenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja

 • NSRS usvaja informaciju o prijenosu nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja
 • NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS-a od 30. oktobra 2003. godine dala da se nadležnost iz nadležnosti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike prenese na Parlament BiH kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH
 • NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS od 30. oktobra 2003. godine dala Vladi RS-a da može zaključiti sporazum o nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja između RS-a i FBiH
 • NSRS zadužuje Vladu RS-a da povuče saglasnost na sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između RS-a i FBiH, koji su 5. decembra 2003. u prisustvu visokog predstavnika potpisali premijeri entiteta
 • NSRS zadužuje Vladu RS-a da u roku do 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS-u zakon o porezu na dodatu vrijednost i zakon o akcizama RS-a
 • Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o UIO, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama BiH neće se primjenjivati u RS-u od dana stupanja na snagu zakona o porezu na dodatu vrijednost i zakona o akcizama RS-a

Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Pročitajte više: Dodik se povlači: Nakon Escobarovih prijetnji sankcijama, lider SNSD-a pokušava spasiti porodični biznis!

Pratite nas na Facebook akter.ba - Narodna skupština RS-a usvojila zaključke kojima žele urušiti BiH

Narodna skupština RS-a usvojila zaključke kojima žele urušiti BiH

Narodna skupština RS-a usvojila zaključke kojima žele urušiti BiH

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)