Jedna od četiri žene doživi nasilje u porodici prije 50-te

Nasilje

Nasilje nad ženama
Fotografija: Jussi Nukari/Rex/Shutterstock

Jedna od četiri žene širom svijeta doživljavaju nasilje u porodici prije 50. godine, prema najvećoj recenziji te vrste, što podstiče pozive na hitnu akciju kako bi se prekinulo zlostavljanje.

Analizom 366 studija koje su uključivale više od 2 miliona žena došlo se do procjene da je 27% žena u dobi od 15 do 49 godina doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje od strane muškog partnera tokom svog života. Svaka sedma žena (13%) – skoro 500 miliona širom svijeta – doživjela je nasilje u porodici u posljednjoj godini istraživanja koje je sprovedeno. Nalazi su objavljeni u časopisu Lancet.

Budući da su studije, provedene između 2000. i 2018. godine, bile zasnovane na iskustvima koje su sami prijavili, a s obzirom na osjetljivu i stigmatiziranu prirodu ovog pitanja, strahuje se da će pravi razmjer nasilja biti još veći, kažu istraživači.

Pandemija Covida vjerovatno je doprinijela povećanju broja slučajeva, dodali su.

“Nasilje intimnog partnera utiče na živote miliona žena, djece, porodica i društava širom svijeta”, rekla je viši autor studije, Claudia García-Moreno, iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

“Iako je ova studija obavljena prije pandemije Covid-19, brojke su alarmantne i istraživanje je pokazalo da je pandemija pogoršala probleme koji su doveli do nasilja među intimnim partnerima kao što su izolacija, depresija i anksioznost, te upotreba alkohola, kao i smanjenje pristupa uslugama podrške. .

“Spriječavanje nasilja intimnog partnera na prvom mjestu je vitalno i hitno. Vlade, društva i zajednice moraju obratiti pažnju, ulagati više i hitno djelovati na smanjenju nasilja nad ženama, uključujući i rješavanje tog problema u naporima za obnovu nakon Covida.”

García-Moreno je rekao da je napredak postignut u posljednjih 20 godina "krajnje nedovoljan" da se ispune globalni ciljevi za eliminaciju nasilja nad ženama do 2030. godine.

Studija je takođe otkrila visok nivo nasilja nad adolescentkinjama i mladim ženama. U najmlađoj starosnoj kohorti, od 15 do 19 godina, procjenjuje se da je 24% doživjelo nasilje od strane intimnog partnera u svom životu.

“Veliki broj mladih žena koje doživljavaju nasilje od partnera je alarmantan, jer su adolescencija i rana odrasla doba važne životne faze u kojima se grade temelji za zdrave odnose”, rekla je vodeći autor studije, LynnMarie Sardinha, također iz SZO.

“Nasilje koje ove mlade žene doživljavaju ima dugotrajne posljedice na njihovo zdravlje i dobrobit. Nasilje intimnog partnera se može spriječiti i potrebno je učiniti više na razvijanju i ulaganju u efikasne intervencije u zajednici i školi koje promovišu rodnu ravnopravnost i smanjuju rizik za mlade žene da budu izložene nasilju od strane partnera.”

Prevalencija u zapadnoj Evropi procijenjena je na 20%, što sugerira da jedna od pet žena u regiji doživi nasilje u porodici prije 50. godine.

"Ovi nalazi potvrđuju da nasilje nad ženama od strane muških intimnih partnera ostaje globalni izazov za javno zdravlje", rekao je García-Moreno, koji je pozvao na "hitno ulaganje u efikasne multisektorske intervencije i pojačan odgovor javnog zdravlja u rješavanju ovog problema nakon Covida". (The Guardian.)

Pročitajte više: Velika Britanija i nasilje nad djecom: Kratak život i smrt djeteta koje su mnogi voljeli

Pratite nas na Facebook akter.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori