DRŽAVNI ZAKON O GASU NAJBOLJI OKVIR ZA REALIZACIJU PROJEKATA

IZ KABINETA DENISA BEĆIROVIĆEVA

član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

Kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića oglasio se danas povodom projekata gasnih interkonekcija, navodeći kako je jedinstveni državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju projekata u tom sektoru.

– Projekti gasnih interkonekcija (Nova istočna i Južna interkonekcija) koji su predloženi kao tačke dnevnog reda predstojeće sjednice Vijeća ministara BiH, sastavni su dio ustavnih nadležnosti države BiH u oblasti energetike i jedan od važnijih elemenata za energetsku sigurnost i stabilnost opskrbe naše zemlje – saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Od samog početka, Kabinet Bećirovića je zauzeo stav da je jedinstveni državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju spomenutih, ali i svih drugih pojedinačnih projekata u oblasti gasnog sektora.

Naime, savjetnik člana Predsjedništva BiH Mirza Kršo smatra kako bi na taj način država Bosna i Hercegovina realizovala svoje ugovorne obaveze prema Energetskoj zajednici, te svoje ustavne nadležnosti u pogledu uspostave jedinstvenog tržišta i garantovanja slobodnog kretanje roba, usluga, kapitala i lica, te međuentitetskog transporta i uspostave javnih korporacija predviđenih Aneksom 9.

– Na tom stajalištu, dr. Bećirović je inicirao niz konkretnih koraka kojim bi se ovo pitanje uredilo u najboljem interesu svih građana i nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, 07.02.2023. godine dr. Bećirović je Predsjedništvu BiH predložio ‘Preporuku za izradu i usvajanje Zakona o gasu Bosne i Hercegovine’, koja je i usvojena na 3. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH od 22.02.2023. godine – podsjeća Kršo.

Istovremeno, precizira kako je obrazloženje koje je pratilo spomenuti materijal vrlo detaljno i sveobuhvatno tretira postojeće probleme u oblasti sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, “a koji nastaju upravo zbog nepostojanja državnog zakona o gasu BiH i koji se mogu riješiti samo njegovim usvajanjem, a ne bilo kojim pojedinačnim projektom”.

Kršo, nadalje navodi kako se iz spomenutog jasno izdvajaju dva principijelna zaključka – da je jedinstveni državni zakon o gasu  optimalan okvir za ispunjavanje ustavnih i preuzetih ugovornih obaveza BiH, te usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, odnosno da državni zakon o gasu treba biti usklađen sa relevantnim ustavnim i preuzetim ugovornim obavezama iz oblasti sektora prirodnog gasa, te u skladu sa Trećim energetskim paketom EU i pravnom stečevinom EU, na način kako je navedeno u pratećem obrazloženju (tačke od a – r).

Kršo u tom kontekstu podsjeća kako je na 3. redovnoj sjednici  usvojen i zaključak Predsjedništva BiH kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovih zaključaka, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi na razmatranje i usvajanje Zakon o gasu Bosne i Hercegovine, uvažavajući ustavne i ugovorne obaveze Bosne i Hercegovine, kao i smjernice sadržane u Obrazloženju ove tačke.

– Obzirom da do postavljenog roka, a niti do danas, Vijeće ministara nije dostavilo nacrt zakona o gasu BiH, niti je odgovorilo na urgenciju Kabineta dr. Bećirovića, od 05.05.2023., evidentno je da Vijeće ministara nije ispunilo svoje obaveze po ovom pitanju – ističe Kršo u izjavi u vezi s tretiranom problematikom.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti