Cijene plina u Federaciji BiH rastu za 23,3 posto

JOŠ POSKUPLJENJA

Cijene plina u Federaciji BiH rastu za 23,3 posto
Foto: pixabay.com

Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Đindić rekao je da je Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o povećanju cijena plina za treći kvartal 2022. godine, koju je dostavio Energoinvest d.d. Sarajevo.

"Usvojena je odluka o povećanju cijene plina za 23,3 posto. Radi se o direktnom zahtjevu, odnosno poskupljenju Gazproma prema Energoinvestu. Energoinvest je hitno tražio korekciju od Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva energetike, Rudarstvo i industrija”, rekao je Đindić nakon sjednice Vlade.

Federalno ministarstvo trgovine je danas na sjednici predložilo ovu korekciju, kako je naveo, a Vlada FBiH je usvojila i uputila u daljnju proceduru.

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se odobrava veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine počev od 1. jula 2022. godine. godine, što iznosi 998 KM/1000 Sm³, odnosno 0,998 KM/Sm³, a prema važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu. Ova cijena prirodnog plina ne uključuje porez na dodatu vrijednost.

Za provedbu ove odluke odgovorni su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

U obrazloženju odluke Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je kompanija Energoinvest d.d. Sarajevo 12.7.2022. uputio zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog plina distributivnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te direktoru Energoinvesta dostavio Odluku o utvrđivanju prodajne cijene plina za distributivna preduzeća (povlaštene tarifne kupce). Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je mišljenje na ovaj zahtjev 14. jula 2022. godine.

U zahtjevu Energoinvesta je navedeno da bi nova veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna preduzeća (povlaštene tarifne kupce) trebalo da bude povećana sa sadašnjih 809 KM/1.000 Sm³ (0,809 KM/Sm³) na 998 KM/1000 Sm³ (0,998 KM/ Sm³), međutim, navedena cijena prirodnog plina ne uključuje porez na dodatu vrijednost. Nova prodajna cijena jedinstvena je za sve distribucijske kompanije na području FBiH.

Također, u obrazloženju je istaknuto da Energoinvest d.d. Sarajevo je u svom zahtjevu navelo da se nova poskupljenja plina ne mogu pokriti iz postojeće tarife, te je hitno potrebna korekcija cijene u skladu sa kretanjima na tržištu kako bi se osiguralo kontinuirano snabdijevanje plinom.

izvor: klix.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori