Vanredna skupština AIS-a

Vanredna skupština AIS-a

U skladu sa Statutom AIS-a po Članu 24. stav (7), Članu 25. stav (2), Članu 26. stav (1), Članu 27. stav (1) tačka 8, Članu 63. i Članu 65. Predsjednik Skupštine AIS- saziva 

VANREDNU SKUPŠTINU AIS-a

Koja će se održati 21.02.2024. godine 17:30 u Sarajevu na adresi Hotel HOLIDAY, Zmaja od Bosne br. 4.

Predlažem dnevni red kojeg će Skupština usvojiti ili korigovati:

  1. Stavljanje van snage važećih Poslovnika o radu Skupštine AIS-a i Poslovnika o radu Upravnog odbora,
  2. Izmjene i dopune Statuta AIS-a,
  3. Razrješenje svih članova Upravnog odbora AIS-a,
  4. Imenovanje članova Upravnog odbora AIS-a,
  5. Razrješenje članova Nadzornog odbora AIS-a,
  6. Imenovanje članova Nadzornog odbora AIS-a.

Datum: 06.02.2024. godine

Predsjednik Skupštine AIS-a, Miroslav Janjanin

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori