8 stručnih preporuka kako bi škole ostale otvorene i sigurne za vrijeme pandemije

Kako bi škole bile otvorene i sigurne, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i UNESCO odobrili su set od osam stručnih preporuka koje je razvila Europska tehnička savjetodavna grupa SZO za školovanje tokom COVID-19.

Preporuke, prema 53 države članice su:

1. Škole trebaju biti među posljednjim mjestima za zatvaranje i prvim za ponovno otvaranje.

2. Potrebno je uspostaviti strategiju testiranja.

3. Potrebno je osigurati efikasne mjere za smanjenje rizika.

4. Posebna pažnja treba se usmjeriti zaštiti mentalnog i socijalnog blagostanja djece.

5. Posebna pažnja treba se usmjeriti zaštiti najugroženije i marginalizirane djece.

6. Potrebno je osigurati školsko okruženje i prostor.

7. Bitno je uključiti djecu i adolescente u donošenje odluka.

8. Potrebno je provesti strategiju vakcinacije osmišljenu na način da zadrži djecu u školi.

Pročitajte više: Nastava u Sarajevu počinje 1. septembra: Po kojem modelu će se odvijati?

Pratite nas na Facebook akter.ba - 8 stručnih preporuka kako bi škole ostale otvorene i sigurne za vrijeme pandemije

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori