140 hektara krša u Gabeli pretvorio u poljoprivredno carstvo i uložio milione!