Pročitajte više o članku Gradsko vijeće Mostara usvojilo zaključke o odlagalištu otpada Uborak-Buđevci
Gradsko vijeće Mostara usvojilo zaključke o odlagalištu otpada Uborak-Buđevci

Gradsko vijeće Mostara usvojilo zaključke o odlagalištu otpada Uborak-Buđevci

U proceduri izmjena i dopuna Prostornoga plana Grada Mostara odredit će se lokacija za deponiranje otpada u Gradu, a ako bude potrebe inicirat će se prema višim razinama vlasti izmjene…

Nastavi čitatiGradsko vijeće Mostara usvojilo zaključke o odlagalištu otpada Uborak-Buđevci