Presuda u Bihaću: Rahimiju 12 godina zatvora zbog spolnog odnosa s djetetom

BIHAĆ

Oslobođen optužbi za nasilje u porodici

Kantonalni sud u Bihaću je  izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu kojim je optuženi Mashal Rahimi proglašen krivim da je počinio krivično djelo spolni odnošaj s djetetom iz člana 207. stav 5. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina. 

U izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 30. oktobra 2021. godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

- Nasuprot tome, optuženi se oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 2. u sticaju sa krivičnim djelom Nasilje u porodici iz člana 222. stav 4. a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federcije Bosne i Hercegovine- navedeno je u saopćenju.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

IZVOR: AVAZ

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori