Bh. građani mogu putovati u još jednu državu samo sa ličnom kartom

Bh građani mogu putovati u još jednu zemlju
Bh. građani mogu putovati u još jednu državu samo sa ličnom kartom

Do sada je važio strogi vizni režim za kretanje građana između ove dvije zemlje.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Kosova je odobrila inicijativu za sklapanje sporazuma o slobodi kretanja i boravka državljana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, javlja agencija Anadolija.

Sporazum će omogućiti građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da prvi put uđu na teritorij obje države sa biometrijskim ličnim kartama na određeni period. Do sada je važio strogi vizni režim za kretanje građana između ove dvije zemlje.

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Xhelal Svecla vladinom kabinetu se obratio riječima da je inicijativa o ovom sporazumu dogovorena u ​​okviru Sofijskog samita, održanog u novembru prošle godine za zaključivanje sporazuma o slobodi kretanja.

„Svrha ovog sporazuma je da se utvrde uslovi za ulazak, tranzit i kratkoročni boravak sa biometrijskim ličnim kartama građana strana ugovornica uključenih u sporazum. Kao rezultat toga, građani strana u sporazumu imaće pravo da slobodno ulaze, prolaze i borave na teritoriji strana tokom perioda određenog ovim sporazumom“, naglasio je Svecla.

Svecla je rekao da sporazum predviđa pojednostavljenje administrativnih procedura za ulazak, tranzit i kratki boravak građana strana sa biometrijskim ličnim kartama. Vlada Kosova odobrila je i inicijativu za sklapanje međunarodnog sporazuma sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom o slobodi kretanja građana i sa trećom stranom.

Ministar Svecla je kazao da predloženi sporazum određuje uslove ulaska, kretanja i boravka građana treće strane na teritoriju strana u sporazumu, koristeći vazdušni, vodeni i drumski saobraćaj. Dodao je da su građani treće strane, prema ovom sporazumu, svi građani koji nisu državljani strana potpisnica.

Ministar je kazao da će strane iz sporazuma razviti zajednički sistem informacija u vezi viza, za razmjenu informacija koje će biti na raspolaganju nadležnim organima.

On je objasnio da će građanin treće strane, kojoj se ne traži da ima vizu, prijeći granicu jedne od strana iz sporazuma jednim važećim ličnim dokumentom, dok će građanin treće strane kojoj je potrebna viza za ulazak u zemlje potpisnice sporazuma na teritoriju svih strana iz sporazuma biti potrebna jedna važeća viza izdata od jedne strane iz sporazuma u skladu sa njenim unutrašnjim zakonodovstvom.

Izvor: bh index

Pročitaj više: Prvi evropski turisti počeli stizati u Italiju

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori